Welkom

111130.Logo zonder naamZorgfilosofie
Ik, Peter Hoveling, werk als zelfstandig adviseur
en trainer in de ouderenzorg.
Mijn uitgangspunt is dat alle veranderingen in de
de zorg het best geïmplementeerd kunnen worden
vanuit de beleving van de klant en de logica van de
medewerkers.

Op het ogenblik past in de maatschappelijke ontwikkelingen het best
zelforganiserende teams: minder managementlagen, meer verantwoor-
delijkheid op de werkvloer.

Geïnteresseerd in mijn CV?

P Hoveling