De bewonersbespreking

bewonersbespreking
Prijs € 10

De magie van de bewonersbespreking is een handleiding voor het teamgesprek over de omgang met en de zorg voor de bewoner. En.. het gaat verder. Er is aandacht voor de teamcommunicatie en teambuilding, het elkaar onderling aanspreken en feedback geven. Het uitgangspunt daarbij is de betrokkenheid waarmee medewerkers voor de chronisch zieken en dementerenden zorgen. Medewerkers ervaren deze bewonerbespreking vaak als een leerzame en inspirerende bijeenkomst.

Direct bestellen?

Je koopt de magie van de bewonerbespreking al voor € 10.
Mailen? info@zorgfilosofie.nl
Bestellen? Gebruik het bestelformulier aan de rechterzijde
Bellen? 06 4172 3180

Belevingsgerichte zorg

Dbelevinsgerichte bewonersbespreking e omgang met en de zorg voor de bewoner is een nooit eindigend leerproces. Steeds weer leren medewerkers meer over de bewoner, hoe hij zich voelt, welke zorg hij nodig heeft, wat belangrijk is voor zijn persoon. Dit leerproces staat in deze handleiding centraal. Het effect van de bewonerbespreking is een “dubbelslag”: het leren van de individuele medewerker en het leerproces van het team leiden in wisselwerking met elkaar tot belevingsgerichte zorg.

EVV en het zorgleefplan

Het leiden van een bewonerbespreking hoort tot de kerntaken van de EVV en de GVP. In de bewonersbespreking komt alles bij elkaar. De EVV en GVP integreren kennis, vaardigheden, samenwerking en communicatie. De magie van de Bewonersbespreking beschrijft heel praktisch hoe je als EVV (en GVP!) de bewonerbespreking kunt leiden. Je ondersteunt medewerkers zich te verdiepen in de belevingswereld van de bewoner maar ook in die van hen zelf. Hierdoor voelen alle teamleden zich gehoord en geïnspireerd.
De bewonerbespreking is op deze manier een krachtig instrument om het zorgleefplan belevingsgericht te formuleren, en daarbij van elkaar te leren en elkaar aan te spreken. Zo biedt het meerwaarde voor het team en voor de bewoner.

Instructie

Instructie bewonersbesprekingDe magie van de bewonersbespreking is een handleiding met een duidelijke instructie hoe je een teambespreking over een bewoner/cliënt houdt. Wat ieders rol is, erbij behorende taken van EVV, contactverzorgende, leidinggevende, gespreksleider. De theorie en praktijk van de communicatie over belevingsgerichte zorg wordt omkleed met veel voorbeelden.

Inhoudsopgave van het boek

Het boek volgt de logische opbouw:
– De algemene opzet en uitleg van wat een bewonersbespreking precies is
– Voor welke bewoners
– Planning en organisatie
– De vier stappen van de bewonersbespreking
– De gespreksleider
– Verslaglegging in de vorm van een karakteristiek
Een aantal voorbeeld karakteristieken

Voor welke medewerkers?

Alle medewerkers nemen deel aan de bespreking. Iedereen heeft een actieve rol in de bespreking. Het boek is geschreven voor alle verzorgende medewerkers. Praktisch en concreet. Dus: de direct leidinggevende, de eerst verantwoordelijk verzorgenden (EVV), de contactverzorgende, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) en alle andere verzorgende medewerkers.

EVV en GVP opleiding

De magie van de bewonersbespreking is een uitstekend opleidingsboek voor EVV en voor GVP.