De cliënt- bewonerbespreking

Opzet
De training bestaat uit in principe uit vier dagdelen met aandacht voor:

 • De methodiek en de systematiek van de bewonerbespreking
 • Gespreksvaardigheden (gespreksleider maar ook van de andere deelnemers)
 • Inbedding in de onderlinge communicatie en samenwerking
 • Voorafgaand aan training loopt de trainer mee in de praktijk

Leerproces
De medewerkers:

 • leren met elkaar te communiceren over de omgangskundige en zorgkundige apsecten van de zorg voor de cliënt.
 • verdiepen zich met elkaar in de persoon van de cliënt met de daarbij aansluitende omgang en zorg.
 • leren concrete en praktische afspraken te maken voor de voortgang


Samenwerking en communictatie
De invoering en training hebben invloed op de onderlinge communicatie en samenwerking:

 • Medewerkers leren elkaar aan te spreken op basis van gemaakte afspraken
 • Zij leren elkaar feedback te geven vanuit de inhoud (de bal spelen en niet de vrouw)
 • Kortom het team gaat beter functioneren omdat de verschillende rollen duidelijker worden (wie doet wat)
 • Een regelmatige cliëntbespreking verhoogt de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers

Meer informatie?