Wat is een zelforganiserend team

Een meer zelfstandig team wordt ook wel zelforganiserend team genoemd. Het team krijgt geen budget verantwoordelijkheid en het team wordt en blijft ondersteund door Convean en de leidinggevende blijft het hoofd zorg.

Zelforganiserende teams kunnen alleen zelfstandig opereren als het team aan een aantal kenmerken en voorwaarden voldoet. Er worden werkafspraken gemaakt zodat de planning, roostering, MIK, ZAB, bereikbaarheid voor klanten duidelijk zijn.

Op de volgende pagina’s staan de werkafspraken beschreven. Je kunt er lezen hoe andere teams hiermee omgaan, hoe ze met deze werkwijze omgaan. Reageer ook! Op die manier leren we van elkaar!

Inhoud / Zorg
Kwaliteit
Zorgcoƶrdinatie
Klantbespreking

Organisatie van het team
Teamrollen
Roostering
De klantplanning
Organisatiegebieden

Communicatie
Werkoverleg
Afstemming met Evean
Communicatie in de wijk