Dementie en moeilijk hanteerbaar gedrag

Een stuk tekst uit het cursusmateriaal
Je kunt moeilijk hanteerbaar gedrag op allerlei manieren beschrijven, ‘classificeren’, er de oorzaak van achterhalen.
Het fascinerende van moeilijk hanteerbaar gedrag is dat het je zo bezig houdt. Het gedrag is moeilijk hanteerbaar omdat er bij jezelf van alles door wordt opgeroepen: irritatie, boosheid, machteloosheid, schuld, schaamte.
Je denkt: waarom doet die cliënt nou zo of zo, waarom overdrijft hij zo, waarom houdt hij zichzelf niet in de hand, waarom verzet hij zich? Er zit iets herkenbaars in, maar ook iets uitdagends: je wilt het gedrag beïnvloeden. Liefst wil je het veranderen. Je wilt het in elk geval niet zo maar accepteren. En toch is dat de kunst. Juist als je het gedrag accepteert word je creatief en vind je de goede toon waardoor het gedrag verandert…

Training
Medewerkers leren op een methodisch en systematische manier naar moeilijk hanteerbaar gedrag te kijken, er afstand van te nemen en weer creatief te worden (zie bovenstaande tekst)

De training bestaat uit ongeveer vier bijeenkomsten, waarin wordt in gegaan op:

  • de oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag
  • ik beleving bij dementie
  • de casuïstiek uit de eigen praktijk (de docent loopt mee in de praktijk)
  • aangepaste cliëntbespreking voor moeilijk hanteerbaar gedrag
  • deëscalerend gedrag van medewerkers

 

Meer informatie?