Publicaties

Zorgtalentproducties
zorgtalentproductiesCora van der Kooij en Peter Hoveling zijn de eigenaars van een internetuitgeverij. Zorgtalentproducties geeft boeken met als doel het zorgtalent van verzorgenden zichtbaar te maken door de uitgaven van boeken, dvd’s en andere materialen

 

De magie van de bewonerbespreking
handleiding bewonersbespreking
Een praktische handleiding voor teams.
Hoe krijg je met elkaar de dagelijkse omgang en zorg in beeld? Een handleiding Met veel praktijkvoorbeelden, uitgewerkte casussen, nuttige tips voor de gespreksleiding, ervaringen met de invoering.
Te koop via Zorgtalentproducties

Uitgaven chronologisch
2013. P. Hoveling en C. van der Kooij, De magie van de bewonerbesprekinig. Apeldoorn: Zorgtalentproducties
2001. P. Hoveling en C. van der Kooij. Implementatie van belevingsgerichte zorg. Artikelenreeks in tijdschrift Denkbeeld
1995. P. Hoveling. De belevingsgerichte benadering van dementerende ouderen. Een handleiding voor de verzorgende in de dagelijkse omgang met de dementerende bewoner in verpleeg- en verzorgingshuis. Deventer: Bohn Stafleu Van Loghem
1986. P. Hoveling. Een verpleegplan maken zo doe je dat! Een methodisch werkboek voor verzorgenden. Deventer: Bohn, Stafleu & Van Loghum