Scholing/training

Scholing en training van Zorgfilosofie voldoet aan de professionele standaard van:

Deskundig
Jarenlange ervaring waarin praktijk en theorie altijd in elkaars verlengde liggen. Ik werk met een specifieke didactiek voor medewerkers in de zorg; deze is ontwikkeld door Cora van der Kooij.

Praktijkleren
thuiszorgMedewerker leren effectief en vanzelfsprekend als het over hun eigen praktijk gaat. Ik combineer training vaak met meelopen in de praktijk en training on the job Zorgfilosofie. De meeloopervaringen worden meegenomen in de scholing/training zodat het gehele team hiervan kan leren.

Persoonlijk
thuiszorgEen verandering in de omgang met bewoners/cliënten is een persoonlijk leerproces. Zorgfilosofie spreekt medewerkers op dit persoonlijke niveau aan.

 

Uitgaand van kwaliteiten van medewerkers
scholing en trainingCliënten reageren op kwaliteiten van medewerkers. Doel van scholing is onder andere de bewustwording van eigen kwaliteiten en er meer gebruik van maken. Dit verhoogt de omgangskundige kwaliteit in de zorg

Interactief
Scholing dementieScholing/training is een wisselwerking tussen trainer en medewerker. In de training wordt veel gebruik gemaakt van de dialogische werkvorm. In deze dialoog worden medewerkers zich bewust, komen tot inzichten komen en verbreden / verdiepen hun omgangskundig handelingsrepertoire.

 

Het scholings en trainingsaanbod van Zorgfilosofie bestaat uit:
– Familie
– Dementie
– De cliënt/bewonerbespreking
– Teamontwikkeling