Scholing zelforganiserend team

De training en scholing om een team meer zelforganiserend vermogen te leren bestaat uit drie onderdelen:

  • Communicatie over de zorg
    Met elkaar praten over de cliënt / bewoner zodat je met elkaar kwalitatief hoge zorg kunt bieden ofwel uit kunt gaan van de behoeften van de cliënt /  bewoner
  • De onderlinge communicatie
    Met elkaar effectief communiceren over je met elkaar samenwerkt

Deze twee aspecten van de communicatie komen tezamen in het werkoverleg. Hiervoor ontwikkelde ik in de loop van de jaren een aanpak waarin medewerkers op een veilige manier met elkaar kunnen communiceren, feedback geven, samenwerken.

  • Onderling organisatie van het team
    Hoe organiseer je de taken en de werkwijze zo dat ieder tot zijn recht komt en dat er niets vergeten wordt?


Aanpak van scholing en training

Deskundig
Jarenlange ervaring waarin praktijk en theorie altijd in elkaars verlengde liggen. Ik werk met een specifieke didactiek voor medewerkers in de zorg; deze is ontwikkeld door Cora van der Kooij.

Praktijkleren
thuiszorgMedewerker leren effectief en vanzelfsprekend als het over hun eigen praktijk gaat. Ik combineer training vaak met meelopen in de praktijk en training on the job Zorgfilosofie. De meeloopervaringen worden meegenomen in de scholing/training zodat het gehele team hiervan kan leren.

Samen met de leidinggevende 
Scholing en training kan alleen in nauwe samenwerking met de direct leidinggevende van het team zodat er een optimale afstemming is.

Persoonlijk
thuiszorgEen verandering in de omgang met bewoners/cliënten is een persoonlijk leerproces. Zorgfilosofie spreekt medewerkers op dit persoonlijke niveau aan.

 

Uitgaand van kwaliteiten van medewerkers
scholing en trainingCliënten reageren op kwaliteiten van medewerkers. Doel van scholing is onder andere de bewustwording van eigen kwaliteiten en er meer gebruik van maken. Dit verhoogt de omgangskundige kwaliteit in de zorg

Interactief
Scholing dementieScholing/training is een wisselwerking tussen trainer en medewerker. In de training wordt veel gebruik gemaakt van de dialogische werkvorm. In deze dialoog worden medewerkers zich bewust, komen tot inzichten komen en verbreden / verdiepen hun omgangskundig handelingsrepertoire.