Vrijbuiter in het verpleeghuis

 

Vrijbuiter, een praktijkverhaal over belevingsgerichte zorg
Verkrijgbaar  als PDF
Vrijbuiter in het verpleeghuis

Caroline Dekoninck, zorgmanager in Zorgcentrum De Kanidas te Best, vertelt het verhaal van Teun, een oude man die overdag sliep en ’s nachts liep te zwerven. Teun was een vrijbuiter, zijn hele leven al geweest.

Teamwork

Het boek heeft als ondertitel: een ˜lastige” bewoner als leermeester in loslaten. Het duurde wel even voordat alle teamleden de leefstijl van Teun hadden aanvaard. Caroline beschrijft het proces van het team dat zich aanpaste; hoe de medewerkers rekening leerden houden met de wensen en gewoontes van Teun. De verzorgenden vertellen uiteindelijk enthousiast over hem; diep in hun hart vol bewondering voor de authenticiteit en de onverzettelijkheid van hem.

De rol van de leidinggevende

Het verhaal van Teun is ontroerend en indrukwekkend. Maar het is niet af als we ons niet verdiepen in de vraag of het mogelijk is om alle bewoners op deze zo persoonlijke manier tegemoet te komen in hun manier van leven. In het boek is specifiek aandacht voor de rol als leidinggevende bij het realiseren van belevingsgerichte zorg. Hoe leer je een team het bijzondere van iedere bewoner te waarderen en de ruimte te geven, ook als je daarvoor je eigen normen en waarden moet loslaten.

Download als PDF

De opmaak is in A4 zodat het goed is uit te printen.
Download het door hier te klikken!

De auteurs

Caroline Dekoninck en Cora van der Kooij schreven samen Vrijbuiter in het verpleeghuis met als ondertitel “Een lastige bewoner als leermeester in het loslaten”