Wil je wel in mijn wereld komen?

 

Zorgen voor de oudere met een verstandelijke beperking

Dit boek schetst de belevingswereld van de vitale oudere met een verstandelijke beperking. Wie is hij, wat wil hij, wat doet hij? Hoe is het met zijn broers en zusters, die zelf ook ouder worden? Wat willen en wat kunnen die nog betekenen? En hoe beleven de ouderen het afscheid door ziekte en overlijden, van anderen, van zichzelf?

Let op! Dit boek is alleen te verkrijgen via Bol.com. Klik hier om naar de webpagina te gaan.

De begeleider

De begeleiders van de oudere met een verstandelijke beperking staan voor de opgave, hun eigen professionaliteit in dit opzicht verder te ontwikkelen. Tot die professionaliteit behoren de belevingsgerichte competenties uit het Competentieprofiel Ouderen van de Vereniging voor Gehandicaptenzorg. Voor de website van de VGN Klik Hier!. Het boek is gebaseerd op participerende observaties, interviews, literatuurstudie en kwalitatief onderzoek. Deskundigen van verschillende professies hebben meegelezen.

Voor wie is het boek geschreven?

Het boek is geschreven voor begeleiders, coördinerend begeleiders en gedragskundigen. Het is ook bedoeld als leerboek tijdens opleidingen en trainingen.
leerboek oudere met een verstandelijke beperking Het boek bevat veel praktijkverhalen, reflectie- en discussieopdrachten en is uitstekend geschikt in opleidingssituaties.

Direct bestellen?

Je koopt het boek via BOL.COM.
Ga hiervoor naar de webpagina van BOL.COM

Dr. Cora van der Kooij

Cora is ontwikkelaar, onderzoeker en schrijfster voor het inhoudelijke vakgebied van de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

Wat zeggen anderen over ‘Wil je wel in mijn wereld komen?’

Rianne Meeusen en Harry Urlings over ‘Wil je wel in mijn wereld komen?’
(Beiden reeds jarenlange ervaring als Orthopedagoog en Gezondheidszorgpsycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

In dit boek staat de belevingswereld van de ouder wordende mens met een verstandelijk beperking centraal. Een duidelijke meerwaarde ligt in het perspectief van de benadering van Cora. Vanuit haar kennis over ouder worden zoals het bij iedereen gebeurt, probeert ze zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoefte van ouderen met een verstandelijke beperking. Zo wordt een mooi beeld geschetst van het bijzondere van deze zorg in het geheel van ouder worden in de maatschappij. Het geeft een frisse kijk op een eigen wereld.

In dit boek is het verder gelukt om individuele zaken naar een meer algemeen geldend niveau te tillen. Onze ervaringen vanuit het werken met ouderen met een verstandelijke beperking heeft ons echter ook geleerd dat iedere oudere uniek is, met een eigen levenservaring en een eigen begrip en beleving van de wereld om hem heen. Gevonden bevindingen vanuit Cora’s zoektocht en de interviews kunnen daarmee voor iedere individuele oudere toch weer net anders zijn of niet geldend.

Werken met ouderen vraagt steeds weer opnieuw je verdiepen in iemand en in zijn levensverhaal om van daaruit af te stemmen op wat hij nodig heeft, en de meest passende begeleiding te kunnen bieden.

Dit maakt het werken als begeleider of gedragskundige met deze cliënten tot een boeiend en dynamisch gebeuren. Naar ons idee een zeer waardevol boek voor de professional in de praktijk en in opleiding, om beter zicht te krijgen op de belevingswereld van de oudere cliënt met een verstandelijke beperking. Het geeft mede daardoor goede handvatten om de begeleiding passend vorm te geven..