Zelforganiserende teams

Een meer zelfstandig team wordt ook wel zelforganiserend team genoemd. Het team regelt de cliëntenzorg zelf; het team krijgt weliswaar geen budget verantwoordelijkheid (in tegenstelling tot een zelfsturend team) en het team wordt ondersteund door de zorgorganisatie en de direct leidinggevende.

Zelforganiserende teams kunnen alleen zelfstandig opereren als het team aan een aantal kenmerken en voorwaarden voldoet. Er worden werkafspraken gemaakt zodat de planning, roostering, procedures rondom MIK, zorgadministratie, bereikbaarheid voor klanten duidelijk zijn.

Inhoud / Zorg
Kwaliteit
Zorgcoördinatie
Klantbespreking/bewonersbespreking

Organisatie van het team
Teamrollen
Roostering
Planning van de zorg / d
e klantplanning
Organisatiegebieden

Communicatie
Werkoverleg
Onderlinge communicatie
Afstemming met de organisatie
Thuiszorg: c
ommunicatie in de wijk