De magie van de bewonersbespreking

handleiding bewonersbespreking

€ 10

Een inspirerende bewonersbespreking of cliëntbespreking? Laat je in de bespreking onder andere leiden door de betrokkenheid van medewerkers bij de bewoner.
Veel medewerkers hebben compassie met hun bewoners en wanneer zij zich verdiepen in hun levensverhaal, voelen zij hun  betrokkenheid.
In de magie van de bewonerbespreking staat stapsgewijs uitgelegd hoe je op zo’n manier met je team in gesprek kunt gaan: geen discussies, maar leren van en met elkaar!
Een belevingsgerichte bewonerbespreking bevordert de onderlinge communicatie en zorgt voor teambuilding. Je gaat beter met elkaar communiceren.

Direct bestellen?

Je koopt De magie van de bewonerbespreking al voor € 10,-
Verzendkosten € 3,95
Mailen? info@zorgfilosofie.nl
Bellen? 06 4172 3180
Bestellen? Gebruik het bestelformulier onder aan deze pagina.

Instructie

Instructie bewonerbesprekingEen duidelijke handleiding met een praktische instructie hoe je een teambespreking over een bewoner/cliënt houdt. Wat ieders rol is, erbij behorende taken van EVV, contactverzorgende, leidinggevende, gespreksleider. De theorie en praktijk van de communicatie over belevingsgerichte zorg wordt omkleed met veel voorbeelden.

Inhoudsopgave van het boek

Het boek volgt de logische opbouw:
– De algemene opzet en uitleg van wat een bewonersbespreking precies is
– Voor welke bewoners
– Planning en organisatie
– De vier stappen van de bewonersbespreking
– De gespreksleider
– Verslaglegging in de vorm van een karakteristiek
Een aantal voorbeeld karakteristieken

Voor welke medewerkers?

Alle medewerkers nemen deel aan de bespreking. Iedereen heeft een actieve rol in de bespreking. Het boek is geschreven voor alle verzorgende medewerkers. Praktisch en concreet. Dus: de direct leidinggevende, de eerst verantwoordelijk verzorgenden (EVV), de contactverzorgende, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) en alle andere verzorgende medewerkers.

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorgDe omgang met en de zorg voor de bewoner is een nooit eindigend leerproces. Steeds weer leren medewerkers meer over de bewoner, hoe hij zich voelt, welke zorg hij nodig heeft, wat belangrijk is voor zijn persoon. Dit leerproces staat in deze handleiding centraal. Het effect van de bewonerbespreking is een “dubbelslag”: het leren van de individuele medewerker en het leerproces van het team leiden in wisselwerking met elkaar tot belevingsgerichte zorg.

EVV en het zorgleefplan

Het leiden van een bewonerbespreking hoort tot de kerntaken van de EVV en de GVP. Alles komt bij elkaar: de EVV en GVP integreren kennis, vaardigheden, samenwerking en communicatie. De magie van de Bewonersbespreking beschrijft heel praktisch hoe je als EVV (en GVP!) de bespreking kunt leiden. Je ondersteunt medewerkers zich te verdiepen in de belevingswereld van de bewoner maar ook in die van hen zelf. Hierdoor voelen alle teamleden zich gehoord en geïnspireerd.
De bewonerbespreking is op deze manier een krachtig instrument om het zorgleefplan belevingsgericht te formuleren, en daarbij van elkaar te leren en elkaar aan te spreken. Zo biedt het meerwaarde voor het team en voor de bewoner.

Bestellen van de handleiding?

Het bestelformulier werkt nog niet.
Je kunt De magie van de bewonerbespreking bestellen door een e-mail te sturen naar info@zorgfilosofie.nl
Stuur je naam, je adres en het aantal exemplaren dat je wil ontvangen.
Het boek wordt opgestuurd met een factuur.
Kosten € 10 per boek
Verzendkosten € 3,95 per zending.