Cliëntbespreking, de sleutel tot kwaliteit van zorg

De magie van de bewonersbespreking

handleiding bewonersbesprekingBetrokkenheid
In een inspirerende cliënt / bewonerbespreking blijkt de betrokkenheid van medewerkers bij hun cliënten. Wanneer medewerkers zich verdiepen in de situatie van de cliënt en hun levensverhaal voelen zij hun betrokkenheid en compassie. De cliënt wordt een mens met zijn eigen identiteit en behoeften. Dit proces geeft ruimte voor reflectie en daarmee voor zorg vanuit de beleving van de cliënt.

Hoe ziet zo’n bespreking eruit?
Het team medewerkers houdt een cliëntbespreking. De bespreking duurt ongeveer drie kwartier en gaat over één cliënt.. De zorgcoördinator / EVV brengt de cliënt in met aandacht voor de persoon van de cliënt en belangrijke facetten uit de levensgeschiedenis en de huidige beleving.
De gespreksleider brengt structuur in de bespreking; zorgt voor een sfeer waarin medewerkers elkaar bevragen en reflecteren. Centraal in deze reflectie zijn de waardevolle momenten in de zorg van de medewerkers met de cliënt.
Hierdoor leren medewerkers met elkaar onder woorden te brengen hoe zij zo voor iemand kunnen zorgen en de cliënt zijn gevoel van identiteit en eigenwaarde kan behouden. Hoe kunnen zij steun bieden zodat de cliënt in staat is en blijft om zoveel mogelijk zijn eigen leven te leiden.

Voorbeeld
12 teamleden zitten bij elkaar. Zij praten over mevrouw Simons, die vanwege een CVA linkszijdig verlamd is. Zij zit in een elektrische rolstoel.
De medewerkers stellen zich vragen als: ‘Hoe beleeft mevrouw haar huidige situatie? Wat houdt haar bezig? Wat zijn haar behoeften en wensen? Wat kunnen wij leren van haar levensgeschiedenis?’
De sfeer tussen de medewerkers is open. Zij praten over de momenten dat zij contact met mevrouw Simons hadden, het gevoel hadden het juiste te doen of te zeggen. Het is duidelijk dat zij samen als team méér weten dan ieder apart. Zij leggen hun ervaringen als puzzelstukjes bij elkaar.

Effect
Medewerkers leren in de dagelijkse zorg contact te maken vanuit de behoefte en beleving van de cliënt. De cliënt voelt zich ondersteund door een professionele zorgrelatie vanuit betrokkenheid, flexibiliteit en persoonlijke aandacht.

Direct bestellen? Dat kan!
Instructie bewonerbesprekingGa naar de bestelpagina