Cliëntbespreking, de sleutel tot kwaliteit van zorg

Welkom

Zorgfilosofie beschrijft de clientbespreking voor de ouderenzorgZorgfilosofie
Peter Hoveling werkte jarenlang als zelfstandig adviseur en trainer in de ouderenzorg.
In de loop van de jaren ontwikkelde hij samen met Cora van der Kooij een cliëntbespreking waardoor zowel de behoeften van de cliënt goed in beeld komen als de medewerkers concrete handvatten krijgen om hierop in te gaan.

Het is een gespreksmethodiek voor het team, waarmee op een effectieve wijze cliëntgerichte veranderingen kunnen worden ingevoerd. Medewerkers leren te reflecteren op vragen als: Hoe ga ik in op de behoeften en de beleving van de cliënt/bewoner? Hoe laat ik de cliënt zelf de regie te nemen? Wat betekent cliëntgericht werken voor mij als medewerker? Hoe ga ik om met de dementerende meneer of mevrouw die helemaal niets meer wil? Of met de cliënt met Parkinson die zijn zelfstandigheid wil behouden?

Het zijn praktische en concrete vragen die medewerkers zich stellen, midden in een dynamische en veranderende omgeving. Vragen die direct te maken hebben met de vele veranderingen waarmee zij geconfronteerd worden.

De ervaringen hebben Peter Hoveling en Cora van der Kooij beschreven in de praktische handleiding De magie van de bewonerbespreking’. Geïnteresseerd? Lees verder..