Welkom

111130.Logo zonder naamZorgfilosofie
Ik, Peter Hoveling, werk als zelfstandig adviseur
en trainer in de ouderenzorg.
Veranderingen in de zorg zijn vaak complex door de maatschappelijke context. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, inspectie, Wmo, Wet langdurige zorg et cetera. Maar ook aan de emancipatie van de cliënt zelf met familie en netwerk. Uiteindelijk heeft iedere verandering consequenties op het primaire proces tussen cliënt/familie en medewerker.

Een effectief instrument om veranderingen gestalte te geven is de cliënt/bewoner bespreking. In deze bespreking reflecteren immers de medewerkers zelf op de dagelijkse zorgverlening.
Reflectie op vragen als: Hoe ga je in op behoeften en beleving van de cliënt/bewoner? Hoe laat je de cliënt zelf de regie te nemen? Wat betekent zelfsturing voor mij als medewerker? Hoe ga ik om met die ene dementerende cliënt? Of de cliënt met Parkinson die zijn zelfstandigheid wil behouden?
Praktische en concrete vragen die medewerkers zich stellen, midden in een dynamische en veranderende omgeving. Vragen die direct te maken hebben met de vele veranderingen waarmee zij geconfronteerd worden.
Lees hier meer over de cliëntbespreking.

Geïnteresseerd in mijn CV?
Klik hier!

P Hoveling